Ständigt under utveckling

Vi har sedan starten, i slutet av 80-talet, utvecklats och i dag har vi 4st Zeiss mätmaskiner och 1st optisk mätmaskin och erbjuder mätning och kontroll på legobasis. Vi bedriver vår verksamhet i stora ljusa lokaler där vi ständigt har en temperatur på +21°C och en luftfuktighet på 45%, detta för att innehålla de toleranser och krav som ställs på maskiner och detaljer.

Vi är givetvis certifierade inom ISO 9001:2008, Miljö 14001:2004 och GKN (Volvo Aero) och har sekretessavtal med all vår personal.

Miljöpolicy

Hos Mylab ska omsorgen om miljön påverka all verksamhet och ingå som en naturlig del i det dagliga arbetet. Miljöarbetet ska präglas av helhetssyn och innefatta alla led i verksamheten. Medarbetarnas kunnande och delaktighet är den viktigaste resursen i vårt miljöarbete.

Mylab ska:

  • Sträva efter att ständigt reducera och förebygga miljöpåverkan i allmänhet och de betydande miljöaspekterna: användning av fossila bränslen, användning av kemikalier, oljor och gifter samt avfallshantering, i synnerhet.
  • Sträva efter att ständigt förbättra medarbetares kompetens.
  • Minst följa gällande miljölagstiftning och andra föreskrifter leverantörers och kunders medvetenhet inom området.